אודות תפארת ספרים שירים פרסומים
רבקה תפארת ואחותה בתיה 1950
רבקה תפארת ואחותה בתיה 1950
עם ההורים ובתיה בפולין 1950
עם ההורים ובתיה בפולין 1950
שלוש אחיות 1953 בפולין
שלוש אחיות 1953 בפולין
רבקה תפארת ילדה בכיתה ד בפולין
שלוש אחיות  בפולין 1955
שלוש אחיות בפולין 1955
רקדנית באלט בפולין 1956
רקדנית באלט בפולין 1956
רקדנית באלט בפולין 1956
רקדנית באלט בפולין 1956
ילדה קטנה 1957
ילדה קטנה 1957
מחופשת לבדואית בשנת שירות בשדה בוקר 1966
מחופשת לבדואית בשנת שירות בשדה בוקר 1966
המשפחה בקיבוץ גבע 1980
המשפחה בקיבוץ גבע 1980
משפחת חקק 1982
משפחת חקק 1982
טירונית בבסיס חיילות 1967
טירונית בבסיס חיילות 1967
תמונה חתונה בנובמבר 1971
תמונה חתונה בנובמבר 1971
תמונה חתונה בנובמבר 1971
תמונה חתונה בנובמבר 1971
 ביום החתונה את יער כלולות ביער
_ביום_החתונה_את_יער_כלולות_ביער
תמונה חתונה בנובמבר 1971
תמונה חתונה בנובמבר 1971
תמונה זוגית תפארת ובלפור ינואר 1988
תמונה זוגית תפארת ובלפור ינואר 1988
תמונה זוגית תפארת ובלפור 1999
תמונה זוגית תפארת ובלפור 1999
צילום משפחתי 2004
צילום משפחתי 2004
תפארת ובלפור עם נאיה
תפארת ובלפור עם נאיה
 זוגית מחתונת נריעד ומוניקה 2009
וגית מחתונת נריעד ומוניקה 2009
שנת 2009 אני ובלפור
שנת 2009 אני ובלפור
שנת 2009 אני
שנת 2009 אני
 משפחתית שנת 2010
משפחתית שנת 2010
יצירת קשר גלריית תמונות