הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

פרסומים באינטרנט של התאומים


 הסכסוך הישראלי ערבי - "המפתח על הבית"
 מאמר על פגישת הרצל עם הקיסר והמפגש בין הרצל ובלפור בין דפי ההיסטוריה ,   וגם באתר אימגו
מאמר על הרצל והקיסר, 107 שנים לפגישה ההיסטורית. אנו מציעים לקרוא ולגלות פרטים שלא ידעתם , כולל על קשר בין הרצל ובין בלפור
מאמר על שתיקת התרנגול, רומן של ב'צ יהושע
ריאיון עם אלי עמיר
ואותו הריאיון באתר אימגו
מאמר של הרצל על שולמית חוה הלוי - אות הבל
סדר טו בשבט של התאומים חקק
מאמר של התאומים על מקראות לספרות
מאמר של התאומים על שואת יהודי המזרח
מאמר של התאומים חקק על העצמאות ועל התקומה החברתית
ראיון של הרצל חקק עם א'ב יהושע
דברי ההספד בהלוויה של אלי אליאס חקק, אחינו, בתמוז תשס"ה.
אלי נולד עם תסמונת דאון.
מבוא באתר לדברים המובאים :
דברי ההספד של המשורר בלפור חקק על אחיו שהיה תסמונת דאון. הדברים נוקבים וכואבים ויש בהם מסר לחברה כולה על יחסה לחריגים ולחלשים. חשוב לקרוא ולהעביר הלאה. תוכלו להוסיף תגובתכם למשפחה.

תוכלו לקרוא כאן תגובות של אנשים לדברים בפורום משפחות אנשים עם פיגור.
מאמר על השיר ניב מאת המשוררת רחלקקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©